Slovenská škola Rhein-Main poskytuje pravidelnú a systematickú výučbu detí vo veku od 18 mesiacov do 6 rokov deťom so slovenskými koreňmi, ktoré sú vychovávané viacjazyčne. V školskom roku 2021/2022 plánujeme rozšírenie pôsobnosti o výučbu detí do 15 rokov.

 

Vzdelávací program Slovenskej školy Rhein-Main má základ vo vzdelávacej koncepcii Česká škola bez hraníc Rhein-Main, v tzv. Konzept lingua materna®. Tento ojedinelý koncept sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí vyrastajúcich vo viacjazyčnom prostredí. Koncepcia lingua materna® je založená na rituáloch, resp. pravidelnosti, ktorá dieťa sprevádza po celú dobu dochádzky do našej školy.

 

Snahou našej školy je vytvorenie slovensky hovoriacej mladej generácie, ktorá vyrastá v zahraničí takým spôsobom, aby bola schopná nielen slovensky hovoriť, čítať a písať, ale tiež si zachovať povedomie o svojich koreňoch v medzinárodnom kontexte. Za naše poslanie považujeme možnosť aktívne reprezentovať Slovenskú republiku a šíriť jej dobré meno v zahraničí. Našou iniciatívou chceme prispieť k rozvoju intelektuálneho, ekonomického a sociálného potenciálu, ktorú títo jazykovo vybavení mladí ľudia s medzinárodnou skúsenosťou pre Slovensko budú predstavovať.

 

Slovenská škola Rhein-Main bola založená 13.11.2020 neštátnou neziskovou organizáciou czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt). Škola spolupracuje so slovenskou školou Zvonček v Mníchove a s jazykovou školou iCan v Bratislave, ktorá sa špecializuje na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Patrónom projektu je honorárny konzul Slovenskej republiky pán  Imrich Donáth.

 

Príhovor pána konzula Imricha Donátha

 

Štruktúra vyučovacej hodiny je pevne daná.

Podľa konceptu lingua materna® vyučovaciu hodinu tvoria nasledujúce časti (výučba je vo všetkých skupinách identická, líši sa iba stupňom náročnosti aktivít).

 

  • Privítanie
  • Rytmická a pohybová časť (posilovanie vnímania melodiky a rytmiky, sociálne hry)
  • Hudobná časť (ľudové a moderné pesničky spojené s pohybom)
  • Jazyková časť (predčítanie, rozširovanie slovnej zásoby)
  • Rozlúčenie

 

Kapacita jednej skupiny je minimálne päť žiakov a maximálne 15 žiakov.

 

Skupiny predškolských detí majú názov Guľôčky, lebo sme sa pri tvorbe obsahu výučby radi inšpirovali obľúbeným a desiatkam generácií známym rozprávkovým príbehom o Guľkovi Bombuľkovi (1962) od slovenskej autorky Márie Ďuričkovej.

 

Základom úspešného zvládnutia viacjazyčnej výchovy je aktívny prístup rodiny. Rodičom poskytujeme každý mesiac výukový plán s aktuálnymi básničkami, riekankami a pesničkami, dôležitou slovnou zásobou na témy, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Opakovanie v domácom prostredí je nevyhnutné pre dobrý rozvoj dieťaťa a malo by prebiehať prirodzenou a nenásilnou formou.

 

Termíny výučby a rozvrh hodín v letnom polroku (16 termínov).

 

05./12./19./26. februára, 05./12./19./26. marca, 16. a 23. apríla, 08. a 29. mája, 11., 18. a 25. júna (zmena termínov konania výučby vyhradená).

 

Skupiny predškolských detí majú názov Guľôčky. Kapacita jednej skupiny je minimálne päť žiakov, počas koronavírovej krízy maximálne 10 žiakov. V čase mimoriadnej situácie  realizujeme online vyučovanie.

 

Cena za skupinu Guľočky I za polrok je 9 eur/stretnute, celkom 144 eur (výučby najmladších detí do 3 rokov sú prítomní rodičia).

 

Cena za skupinu Guľočky II za polrok je 11 eur/stretnutie, celkom 176 eur.

 

Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať elektronicky na adresu školy: info@slovenskaskolarheinmain.de

 

Aktuálne informácie z diania v našej škole nájdete na našom facebooku: #SlovenskaskolaRheinMain

 

Adresa školy: Slowakische Schule, c/o czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg

 

Kontakt na zakladateľku a riaditeľku školy: Kateřina Spiess-Velčovská

Telefón: 0173-3 170 562

 

info@slovenskaskolarheinmain.de

 

Upozorňujeme, že neohlásené návštevy nemajú umožnený prístup do zariadenia!

V prípade záujmu o návštevu prosíme kontaktujte vopred vedenie školy. Návštevníci sú povinní počas návštevy dodržiavať hygienické nariadenia. Zoznámte sa s nimi vopred aj s Vašimi detičkami (pravidlá v prílohe).

 

 

 

Dokumenty k stiahnutiu:

 

  Prihláška pre dieťa

  Viacjazyčná výchova

 

  Cenník platný od 01.01.2021

 

  Hygienicke pravidla

 

 

 

Cieľom Slovenskej školy Rhein-Main
je podporovať rodičov
a deti pri získavaní vedomostí slovenského jazyka a vedomostí
o Slovensku ako rodnej krajine. Výučba kladie dôraz na sprostredkovanie slovenského jazyka
a literatúry (rozprávky, riekanky, básničky), slovenských tradícií
a iných poznatkov
v materinskom jazyku, kde si dieťa utvára systém návykov, zručností, vedomostí
a postojov.

 

Poznáte naše desatoro viacjazyčnej výchovy? V Slovenskej škole Rhein-Main sme ho vytvorili pre Vás. Odporúčame Vám pravidlá si vytlačiť, vyvesiť na chladničku
a mať stále na očiach!

 

Stretávame sa 16x za polrok, vždy v piatok.

 

Skupina Guľočky I (18 mesiacov až 3 roky, výučba 60 minút
s rodičmi)
15:30 – 16: 30 hod.

 

Skupina Guľočky II (4 – 6, resp. 7 rokov – predškolský vek,
výučba 90 minút)
16:45 – 18: 15 hod.

 

 

Výučba Slovenskej školy Rhein-Main prebieha v CZENTRE ČECHOV A SLOVÁKOV v Zeppelinheime. Lokalita je skvele dostupná – priama linka S7, tretia výstupná stanica za hlavnou stanicou vo Frankfurte. Autom priamy zjazd z diaľnice A5 pri letisku. Škola je situovaná v prírode (priamo pri lese), v okolí školy je dostatok parkovacích miest. Tešíme sa na Vás!