Slovenčina v zahraničí nesmie chýbať

 

Iniciatívou cudzincov, tak ako aj Slovákov i Čechov žijúcich v zahraničí, je naučiť deti svoj rodný jazyk. Pod záštitou združenia czentrum funguje už desať rokov Česká škola bez hraníc Rhein-Main. Záujem Slovákov žijúcich v Nemecku podnietil myšlienku a nakoniec i založenie Slovenskej školy Rhein-Main pre Slovákov v oblasti Porýnia a Mohanu. V spoločných priestoroch v Zeppelinheime v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom sa už v novembri začne pravidelná a systematická výučba detí vo veku od 18 mesiacov do 6 rokov podľa vzoru Českej školy, v školskom roku 2021/2022 iniciatíva plánuje rozšírenie pôsobnosti o výučbu detí do 15 rokov.

 

Zakladateľka týchto škôl so slovenskými a českými koreňmi, pani Kateřina Spiess-Velčovská, vytvorila v spolupráci s ďalšími pedagógmi koncept Lingua Materna®, na základe ktorého vytvárajú učebné plány vyučovania materinského jazyka u viacjazyčne vychovávaných detí. Tím učiteľov obohacuje svoje pedagogické skúsenosti i vďaka spolupráci s ministerstvom školstva a ďalšími školami v zahraničí. Spoluprácu nadviazali aj so slovenskou školou Zvonček v Mníchove a s jazykovou školou iCan v Bratislave, ktorá sa špecializuje na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Patronom projektu je honorárny konzul Slovenskej republiky pán Imrich Donáth.

 

Príhovor pána konzula Imricha Donátha

 

Cieľom všetkých je podporiť rodičov i deti pri získavaní vedomostí slovenského jazyka a vedomostí o Slovensku ako rodnej krajine. Po úspešnom absolvovaní vyučovania majú napríklad žiaci z Českej republiky možnosť získať osvedčenie o ich jazykových vedomostiach a zručnostiach.

 

Prvá vyučovacia hodina Slovenskej školy Rhein-Main sa uskutočnila 13. novembra 2020. Všetky dôležité kontakty a informácie získate na webovej www.slovenskaskolarheinmain.de   alebo facebookovej stránke www.facebook.com/SlovenskaskolaRheinMain.

 

 

 

Termíny našich stretnutí v zimnom polroku 2020/2021:

13./20./27. novembra; 04./11. decembra a 15./22./29. januára

 

Skupina Guľočky I (18 mesiacov až 3 roky, výučba s rodičmi) 15:30 – 16: 30 hod.

Cena: 72 eur/ 8 termínov po 60 minútach

 

Skupina Guľočky II (4 – 6, resp. 7 rokov – predškolský vek) 16:45 – 18: 15 hod.

Cena: 88 eur / 8 termínov po 90 minútach

 

 

 

Adresa školy: Slowakische Schule, c/o czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

 

Kontakt na riaditeľku: Kateřina Spiess-Velčovská, 0173-3 170 562

 

info@slovenskaskolarheinmain.de

 

 

 

Dokumenty k stiahnutiu:

 

  Prihláška pre dieťa

  Viacjazyčná výchova

 

  Cenník platný od 01.01.2021

 

  Hygienicke pravidla